FAQ

VEEL GESTELDE VRAGEN
Hoe werkt het huren van (vuur)wapens in Nederland

In Nederland mogen maximaal 5 vuurwapens verhuurd worden zonder begeleiding van een persoon van een wapenverhuurbedrijf. Natuurlijk is hier ook een tijdelijke wapenvergunning voor nodig. Let op: In Nederland is ieder voorwerp wat op een vuurwapen lijkt verboden. Er is dus voor de Nederlandse wet niet zo iets als een nepwapen.

De werkwijze is als volgt:
De productie geeft aan welke wapens zij willen huren en in welke periode.Wij maken dan een TVW (Tijdelijk Verhuur Wapens) formulier met daarop:

  • Gegevens producent (NAW).
  • De periode inclusief vervoer heen en terug.
  • De gegevens van de wapens (soort, merk, type (model), kaliber en serienummer wapen).
  • Deze wordt dan door ons afgestempeld op laatste bladzijde.

Dit TVW formulier sturen wij naar de productie per post op, want officieel moet het een origineel TVW zijn. Wij mailen die ook naar de productie, omdat in sommige gevallen een digitale versie wel mag.

Op dit formulier moeten dan nog wat gegevens komen van u:
Kopje D.: Hier mogen 2 mensen ingevuld worden, die altijd bij de wapens zijn, tijdens vervoer en gebruik op de set (dus bijvoorbeeld runner en setdresser).
Kopje E.: Hier moet ingevuld worden waar de wapens bewaard worden als deze niet gebruikt worden en hoe deze bewaard worden (bijvoorbeeld op (productie)kantoor in kluis).
Kopje F.: Hier moet per draaidag of draaiperiode het adres ingevuld worden waar de wapens gebruikt worden (ook binnen).
Laatste bladzijde: Stempel en/ of handtekening producent/ productieleider.

Dit formulier moet dan nog gestempeld worden door de afdeling Korpscheftaken (Bijzondere Wetten) van de regiopolitie in de regio waar de wapens bewaart worden (kopje E.) en in de regio of regio’s waar de wapens op de set gebruikt worden (kopje F.).

De minimale behandelingstermijn voor de politie staat op 7 dagen. Het liefst is uw aanvraag dan ook 2 weken voor uw draaidag(en) bij ons binnen.

Om een afspraak te maken bij Korpscheftaken (Bijzondere Wetten), bel met 0900 – 8844 en vraag naar Korpscheftaken (Bijzondere Wetten) in de plaats waar jullie willen draaien en de centrale schakelt u dan door.

Naar Korpscheftaken (Bijzondere Wetten) moet dan 1 van de 2 onder D. vermelde personen met geldig legitimatiebewijs (liefst geen rijbewijs!) met kopie ID van de 2e persoon om het formulier af te laten stempelen.

Met afgestempeld formulier mogen de mensen bij kopje D., de wapens vervoeren en gebruiken (in beheer hebben) op de set. 1 van deze 2 moet wel altijd bij de wapens aanwezig zijn!
Als er meer dan 5 vuurwapens op de set zijn of als er geschoten moet worden, moet er iemand van het wapenverhuurbedrijf met geldige papieren op de set bij aanwezig zijn. Officieel kan dan worden volstaan met een filmvergunning, waarop aangegeven is dat er met wapens gefilmd wordt.

Als er met wapens op de openbare weg (ook eigen terrein) of op een plek die zichtbaar is vanaf de openbare weg, moet er ook toestemming zijn van de gemeente. Deze toestemming is gewoon een filmvergunning.

Hoe werkt het huren van (vuur)wapens in België
In België kunnen ook (vuur)wapens gehuurd worden met het bijkomende voordeel dat dummy of nep wapens, in tegenstelling tot Nederland geen vergunning behoeven. Het gaat dan wel altijd om niet schietende wapens. Dit kunnen airsoft apparaten, replica’s of nabootsing wapens zijn. Wel is het raadzaam om de lokale autoriteiten altijd te verwittigen, zodat er geen paniek of angst onder de bewoners ontstaat.
Ook bieden wij u de mogelijkheid om echte vuurwapens te huren, waarbij het goed is om te vermelden dat deze vuurwapens zodanig zijn omgebouwd, dat deze alleen nog maar “losse flodders” verschieten. De werkwijze is bijna hetzelfde als in Nederland met een paar belangrijke verschillen.
Wij doen voor u de aanvraag, waarbij wij wel alle gevraagde gegevens voor op het TVW formulier nodig hebben.
Wij vragen dan een tijdelijke wapenvergunning aan bij Veiligheid van de Staat.
Ook moeten wij een aanvraag doen bij de Nederlandse Douane om de wapens legaal te exporteren en aan het einde van de draaiperiode weer te importeren.
Omdat ook de Nederlandse Douane een zogenaamd consent moet afgeven, hebben wij het liefst uw aanvraag 21 dagen voor uw draaidag(en) bij ons binnen.

CONTACT
Chroomstraat 11
3067 GN Rotterdam
The Netherlands

+31-10-4558524
info@wiessenhaan.com